Odvetnik za kazensko pravo – zagotovite si pravno zastopanje pri obtožbah za kazniva dejanja

Kazensko pravo zajema kompleksno zbirko pravnih pravil in načel, ki definirajo kazensko odgovornost, kazniva dejanja in kazenske sankcije. Več si preberite na naslovu www.odvetnicasibila.si/odvetnik-za-kazensko-pravo/. Odvetnik za kazensko pravo vam bo v primeru, ko se soočate z obtožbami za kazniva dejanja, pomagal pri pravnem zastopanju. Odvetnik za kazensko pravo vam bo pomagal tudi v primeru očitanih gospodarskih kaznivih dejanj. Velika večina kazenskih postopkov in sodnih odločitev se vrti okrog Kazenskega zakonika KZ-1, Zakona o kazenskem postopku ZKP in Zakona o državnem tožilstvu ZDT-1, ki so temelj za učinkovito delovanje kazenskega pravosodja.

Kako odvetnik za kazensko pravo pomaga pri zaščiti pravic obtoženca?

Kazensko pravo ima dve ključni funkciji. Prva je njegova varstvena funkcija, ki skrbi za zaščito pravnega reda in družbe kot celote. To dosega s krepitvijo moralnega kodeksa in sistema vrednot ter preprečevanja kaznivih dejanj. Garantna funkcija pa pomeni, da vsakdo uživa določene pravice in je nedolžen, dokler mu ni dokazana krivda. Kazensko pravo nudi jamstvo, da bo kaznivo dejanje primerno kaznovano, hkrati pa omogoča, da se nedolžen posameznik ne bo neupravičeno kaznoval.

Odvetnik za kazensko pravo

Kazenski postopek je kompleksen pravni postopek, ki je namenjen zaščiti nedolžnih ljudi pred neupravičeno obsodbo. Kljub temu pa se v praksi včasih zgodi, da pride do sodnih krivic in nepravičnih obsodb. V primeru, da ste obtoženi, je zelo pomembno, da vas zastopa pravi odvetnik za kazensko pravo, ki bo zagotovil, da bodo vaše pravice ustrezno spoštovane. Prva pravica, ki jo imate, je zahteva po zagovorniku, saj gre za vašo ustavno pravico, ki jo mora država spoštovati. V naslednjih korakih v postopku se morate držati pravila, da ne odgovarjate na nobena vprašanja, dokler ne pride vaš zagovornik. To vključuje odpoved pravici do govora in pravice do molka. Odvetnik za kazensko pravo bo poskrbel, da bodo vaše pravice zaščitene, pomagal vam bo pri dokazovanju nedolžnosti ter vas predstavljal pred sodiščem in drugimi pristojnimi organi.

Zaščita zasebnosti in pravic v kazenskem postopku

Ena najbolj groznih izkušenj v kazenskem postopku je lahko hišna preiskava ali preiskava poslovnih prostorov. Ta predstavlja hudo kršitev zasebnosti posameznika, ob kateri lahko na primer kriminalisti pridejo ob 6. uri zjutraj z nalogom za hišno preiskavo. Če se znajdete v tej situaciji, imate pravico zahtevati, da počakajo na prihod vašega odvetnika. Ta vam bo lahko zagotovil, da je hišna preiskava zakonita in poskušal preprečiti morebitno odvzem prostosti za 48 ur po preiskavi ali celo pripor po izteku 48 ur.

V kazenskem postopku je zelo pomembna ocena situacije in uporaba vseh razpoložljivih možnosti za uspešno obrambo. Načelo “IN DUBIO PRO REO”, kar pomeni “v dvomu v korist obdolženca”, v praksi ni vedno uveljavljeno, še posebej kadar so v igri kazniva dejanja in prekrški. Policija in tožilstvo pogosto ne sledita temu načelu in lahko obtoženega obravnavata na nepošten način. Zato je zelo pomembno, da najdete kvalificiranega odvetnika za kazensko pravo, ki bo sposoben zagotoviti najboljšo možno obrambo in zaščititi vaše pravice. V kazenskem postopku osumljenec postane obdolženec, ko se zberejo dokazi proti njemu. V tem primeru mora med postopkom dokazati svojo nedolžnost in se boriti za oprostilno sodbo ali čim milejšo kazensko sankcijo. Zato je pomembno, da imate kakovostnega odvetnika za kazensko pravo, ki bo zagotovil učinkovito in varno obrambo. Kazenski postopek se običajno začne z vložitvijo kazenske ovadbe s strani oškodovanca, policije ali tožilstva. Policisti na podlagi ovadbe zbirajo obvestila in dokaze od osumljencev ali prič, nato pa predajo zadevo pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu. Tožilec vodi predkazenski postopek in predlaga uvajanje preiskave.