Zakaj je tako pomembno imeti dodatno zavarovanje

Dopolnilno ali dodatno zdravstveno zavarovanje je zadnje kase kar pogosta tema družbenih pogovorov. Zakaj je potrebno, katere prednosti prinaša dodatno zavarovanje, na hitro vam jih bomo predstavili. V prvi vrsti je zavarovanje dopolnitev osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga ima danes vsak državljan Slovenije. Dodatno zdravstveno zavarovanje vam omogoča da lahko brezplačno koristite zdravstvene storitve za bolezni in nezgode. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije le del storitev to največkrat vidite v lekarni, kjer so doplačila za zdravila kar pogosta, dodatno zavarovanje pa vam krije ravno te razlike. V plačevanju zavarovanja je nekaj razlik, saj je zavarovalna premija lahko različna med samimi zavarovalnicami. Zavarovanje je prostovoljne narave in popolnoma prepuščeno vaši odločitvi. V Sloveniji imamo tri ponudnike dodatnega zavarovanja to so naslednje zavarovalnice Vzajemna, Triglav, Generali, sklenitev zavarovanja je preprosta, potrebujete le svoje osebne podatke, prav tako je možna menjava zavarovalnice v kolikor s poslovanjem niste zadovoljni, prav tako se doplačila krita iz dodatnega zavarovanja med zavarovalnicami ne spreminja in so si enotna, je pa dejstvo, da vam dodatno zavarovanje stopi v veljavo po pretečenih treh mesecih.

 

Osnovno zdravstveno zavarovanje vam pokrije celoten del stroška v kolikor gre za življenjsko ogroženost, do določenih razlik prihaja pri poškodbenih obravnavah in nekaterih drugih, kot recimo zobozdravstvo.  Dodatno zavarovanje si uredimo takoj po prenehanju statusa študenta oziroma takoj ob prvi zaposlitvi. Zavarovanje si lahko uredite zelo hitro tudi preko spleta, skleniti ga morajo vsi, ki os starejši od 26 let in tisti, ki so mlajši pa nimajo statusa študenta ali pa niso zavarovani preko svojih staršev, enako velja za tujce ob vstopu v državo. Dodatno zavarovanje krije predvsem nastanitve v bolnišnicah in zdraviliščih, v primeru da potrebujete fizioterapijo za hitrejše in boljše okrevanje, pokrije določene razlike pri zdravilih, zdravstvene pripomočke, prevoze z reševalnim vozilom ter določene posege do do priznane vrednosti. Vsekakor je o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju vredno razmisliti.