Sporni krediti v švicarskih frankih – rešitev je vse bliže

če potrebujete pravno svetovanje in želite uveljavljati svoje pravice v zadevi posojilne pogodbe v švicarskih frankih, vam lahko podjetje Visoka odškodnina Planinšec pomaga. za vas. Vse o spornih kreditih izveste na https://www.visokaodskodninaplaninsec.si/o-podjetju/aktualno/krediti-v-svicarskih-frankih. Preprosto jih kontaktirajte na njihovo brezplačno telefonsko številko, in njihova ekipa strokovnjakov vam bo z veseljem nudila potrebno pravno podporo.

Ničnost posojilnih pogodb v švicarskih frankih

Ali ste vedeli, da so bile kreditne pogodbe v švicarskih frankih razglašene za nične? Sodbe v zvezi s posojilnimi pogodbami v švicarskih frankih se že večkrat odločajo v prid posojilojemalcem. Zadnje čase pa Vrhovno sodišče potrjuje sodbe nižjih sodišč, kar pomeni, da so krediti v švicarskih frankih dejansko nični. Pomembno je omeniti, da ta razsodba ne velja za nove pogodbe, ki se sklepajo v zvezi s švicarskimi franki, ampak se nanaša predvsem na kreditne pogodbe, ki so bile sklenjene med letoma 2007 in 2008. Končno je tudi Vrhovno sodišče presodilo v prid posojilojemalcem, ki so se znašli v tej situaciji, da jim krediti v švicarskih frankih predstavljajo veliko stisko.

Krediti v švicarskih frankih

Pravni temelj za povračilo škode kreditojemalcem

Pomemben pravni temelj za povračilo škode, ki je nastala kreditojemalcem, je pojasnilna dolžnost banke do posojilojemalca, ki pa je v številnih primerih pomanjkljivo izvedena. Banke so se izkazale za zelo neprofesionalne pri pojasnjevanju posledic, ki jih lahko prinesejo krediti v švicarskih frankih, kar je povzročilo težave kreditojemalcem. Posojilojemalci, ki so sklepali posojilne pogodbe v švicarskih frankih, niso bili ustrezno obveščeni o morebitnih spremembah, ki bi se lahko zgodile zaradi posojila v valuti švicarski frank. To razlago so podali na pomanjkljiv in nepopoln način. Posledično je pri posojilojemalcih prišlo do situacij in izidov, ki jih niso pričakovali in so krediti v švicarskih frankih zanje neugodni.

Pomanjkanje informacij in pravna pomoč kreditojemalecem v švicarskih frankih

Posojilojemalci niso prejeli zadostnih informacij o morebitnih nihanjih tečaja švicarskega franka in njihovem vplivu na višino obveznosti ter stroške odplačevanja kredita. Zaradi tega pomanjkanja informacij se posojilojemalci niso ustrezno zavedali tveganj, s katerimi so se soočali pri izvajanju posojilne pogodbe v švicarskih frankih. Ekipa strokovnjakov ponuja učinkovito pravno pomoč v primerih sklenjenih posojilnih pogodb v švicarskih frankih, da poskrbijo za vaše interese in pravice.

Pravice kreditojemalecev v švicarskih frankih

V Sloveniji je približno 15.000 kreditojemalcev, ki so sklenili posojilne pogodbe v švicarskih frankih. Med njimi so nekateri že uspešno odplačali svoje obveznosti do bank. Trenutno imajo pravno podlago za uveljavljanje svojih pravic do povrnitve škode, ki je nastala zaradi posojilnih pogodb v švicarskih frankih, le tisti, ki še niso popolnoma odplačali svojih posojil banki. V primeru, da so že odplačali svoje kredite, še nimajo pravnomočne podlage za uveljavljanje teh pravic. Kljub temu je njihova ocena, da se bo ta proces začel odvijati precej hitro in da bodo tudi tisti, ki so že poplačali svoje kredite, na koncu prejeli pravnomočne sodne odločbe v njihovo korist.

Nepoštena poslovna praksa v švicarskih frankih

Krediti v švicarskih frankih so bili razglašeni za nepošteno poslovno prakso bank, kar je potrdilo tudi Vrhovno sodišče. Pri tem so bili izpolnjeni vsi štirje pogoji, ki veljajo za nepoštene pogodbene pogoje. Kreditojemalci, ki so kot potrošniki sklenili kreditno pogodbo v švicarskih frankih, so bili zavedeni, saj so pričakovali drugačen izid kot tisti, ki se je nato dejansko zgodil. Poleg tega je prišlo do pomembnega neravnotežja med strankama posojilne pogodbe v švicarskih frankih. Prav tako je bila očitna škoda, ki je nastala na račun potrošnikov in bila v korist banki, povsem neupravičena.