Zasebna glasbena šola po metodi Edgarja Willemsa

Glasbeni center Edgar Willems je poleg Glasbenega centra Do Re Mi na Bledu edinstvena glasbena ustanova v Sloveniji. Willems zasebna glasbena šola je v Slovenijo vpeljala dva javnoveljavna programa v glasbeno izobraževanje. Ustanovljena je bila leta 2002 in se nahaja v Ljubljani.

Učenje z metodo Edgarja Willemsa

Eden od ključnih programov, ki ga ponuja ta zasebna glasbena šola, je program glasbenega uvajanja po metodi Edgarja Willemsa, ki je namenjen otrokom, starih med tretjim in osmim letom starosti. Ta program ponuja temeljit vpogled otrok v glasbeno umetnost, vodenje izkušenih pedagogov ter uporabo pedagoških načel in vseh ključnih elementov glasbe. Trajanje programa je prilagojeno starosti otrok, ki se vanj vključijo, z namenom, da sledi njihovemu razvoju.

Zasebna glasbena šola

Prilagojeni urniki za različne starostne skupine

Zasebna glasbena šola nudi učenje v majhnih skupinah, ki so sestavljene iz otrok enake starosti, običajno je v skupini od 8 do 10 otrok. Mlajši otroci, stari tri, štiri in pet let, se srečujejo enkrat tedensko na učnih urah, ki trajajo 60 minut. Za starejše otroke, stare šest in sedem let, pa so učne ure daljše in trajajo 90 minut tedensko, da se lahko bolj poglobijo v učno snov.

Medtem ko otroci sodelujejo v vodenih igrah in dejavnostih, se razvijajo njihove glasbene sposobnosti. Skozi te dejavnosti se naučijo osnov melodičnih, ritmičnih in harmonskih konceptov glasbe. Zgodnje učenje glasbe omogoča otrokom, da se bolj globoko povežejo z glasbo in da jo bolje razumejo tudi kasneje v življenju. S tristopenjskim programom glasbenega uvajanja se sistematično in intenzivno poučuje glasbeno vzgojo že v zgodnjih letih otroštva, kar predstavlja trden temelj za nadaljnje učenje glasbenih in umetniških veščin.

Nadaljevanje izobraževanja po programu uvajanja

Po uspešnem zaključku programa uvajanja v glasbo zasebna glasbena šola nudi priložnost nadaljevanja glasbenega izobraževanja. Veliko učencev, ki so uspešno zaključili program uvajanja, se odloči za vpis v program Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu.

Ponudba programa Glasbene vzgoje in učenje inštrumentov

Po zaključku programa uvajanja imajo otroci, stari 7 ali 8 let, možnost vključitve v program Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu. Ta program poleg poučevanja “živega” solfeggia ponuja tudi možnost učenja inštrumenta. Zasebna glasbena šola nudi možnost, da so v programu na voljo različni inštrumenti kot so klavir, violina, violončelo, saksofon in drugi. Ponuja se nižja stopnja glasbene šole, ki traja 6 razredov, ter višja stopnja, ki obsega 7. in 8. razred.

Odgovoren pristop k poučevanju

Program glasbene vzgoje se odlikuje po uporabi koncepta “živega solfeggia” ter odgovornem pristopu k pouku inštrumenta. Solfeggio se ne osredotoča le na teoretično znanje, temveč otroke spodbuja k spoznavanju glasbe skozi izvajanje, petje, in ustvarjalno interakcijo z glasbo. Poleg tega poudarja pomembnost glasbene pismenosti, kar se odraža v dosežkih na tekmovanjih in uspešno opravljenih sprejemnih izpitih za nadaljnje glasbeno izobraževanje.

Individualni pouk inštrumenta in skupinsko muziciranje

Zasebna glasbena šola nudi možnost individualnih učnih ur za inštrument dvakrat tedensko, kjer se učenci osredotočajo na svoj napredek in tehnično izpopolnjevanje. Poleg tega šola spodbuja skupinsko muziciranje, ki poudarja pomembnost sodelovanja in poslušanja med učenci. Skupaj ustvarjajo v komornih skupinah, pevskem zboru in šolskem orkestru, kar predstavljajo raznolike glasbene izkušnje. Redni šolski nastopi ter nastopi v večjih dvoranah tako doma kot v tujini dodatno spodbujajo razvoj glasbenega znanja in izkušenj.

Povezovanje z uveljavljenimi institucijami

Sodelovanje z vrhunskimi institucijami kot so Akademija za glasbo in Pedagoški fakulteti v Ljubljani ter Mariboru, predstavlja pomemben del delovanja zasebne glasbene šole. To omogoča študentom teh institucij, da pridobijo vpogled v pedagoško delo šole ter se udeležujejo predavanj, kjer spoznajo njen način dela. Poleg tega tesno sodelovanje s SNG Opera in balet Ljubljana omogoča učencem sodelovanje v pomembnih produkcijah, kjer se lahko izkažejo kot otroški pevci. Šola skrbi tudi za druge pomembne povezave z glasbenimi institucijami, kar še dodatno obogati izkušnje njenih učencev.

Zasebna glasbena šola

Priznanja in gradnja odnosov

Potrditev projektnega dela s strani Strokovnega sveta RS je le eden izmed dokazov, da zasebna glasbena šola ne le izpolnjuje, temveč presega predpisane izobraževalne standarde. Poleg tega se šola že dolga leta lahko pohvali s trdnimi odnosi z nekdanjimi učenci, ki se vedno znova vračajo k njej ter aktivno sodelujejo pri različnih projektih. Glasbeni center Edgar Willems je več kot le šola, je prostor, kjer otroci in odrasli odkrivajo pristno ljubezen do glasbe. Temelji na pedagoških načelih uveljavljenega glasbenega pedagoga Edgarja Willemsa, ki poudarja celostni pristop k glasbenemu izobraževanju.