Dodatno zdravstveno zavarovanje sklenite pravi čas

Zdravje in njegovo ohranjanje sodita med najpomembnejša področja človekovega vsakdanjika. Iskanje možnosti, kako zdravje ohraniti oziroma povrniti pa pride do izraza zlasti ob bolezni. Takrat je ključno sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ga pogosto v laiki imenujemo kar dodatno zdravstveno zavarovanje, čeprav to ni res. Zaradi lažjega razumevanja bomo sicer ta izraz uporabljali tudi sami.

Zakaj je dodatno zdravstveno zavarovanje sploh pomembno?

Dodatno zdravstveno zavarovanje je ključ do vseh zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja državno javno zdravstvo. Gre torej za nabor vseh storitev vključno z zdravljenji, operativnimi posegi pa tudi medicinskimi pripomočki in zdravili, ki jih na videz brezplačno dobimo iz sredstev državnega zdravstva. Če dodatnega zdravstvenega zavarovanja nimate sklenjenega in potrebujete zdravstveno oskrbo, boste lahko hitro naleteli na težavo, saj boste morali za storitve plačati sami – iz svojega žepa. Cene storitev pa še zdaleč niso nizke.

 

dodatno zavarovanje

 

Kdaj moram skleniti dodatno zdravstveno zavarovanje?

Sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja je potrebna ob zaključku šolanja. To lahko pomeni po zaključeni osnovni šoli, če se ne nameravate vpisati v srednjo šolo in ne boste pridobili statusa dijaka. Ta čas lahko nameni po srednji šoli, ko izgubite status dijaka in se ne vključite v višja oziroma visoka izobraževanja, kjer pridobite status študenta. Prav tako morajo zavarovanje skleniti študenti, ki so izgubi status oziroma študenti, ki imajo status študenta, nimajo pa pravic, ki izhajajo iz statusa študenta oziroma študenti ob koncu šolskega leta, v katerem ste dosegli starost 26 let.

Kje lahko sklenem dodatno zdravstveno zavarovanje?

Dodatno zavarovanje, ki omogoča brezplačen dostop do vseh zdravstvenih storitev (brez doplačil), lahko sklenete pri katerikoli zdravstveni zavarovalnici, ki to omogoča (to so Triglav Zdravje, Varuh Zdravja, Generali).

Kaj se zgodi, če zavarovanja ne sklenem?

Po zaključku šolanja oziroma izgubi statusa dijaka oziroma študenta imate en mesec tako imenovanega prehodnega časa v katerem morate skleniti dodatno zdravstveno zavarovanje. Seveda, ga lahko sklenete tudi kasneje, bo pa v tem primeru začelo veljati šele čez 3 mesece v katerem boste normalno vplačevali v dodatno zdravstveno zavarovanje. V vmesnem času pa boste vse dopolnilne storitve doplačali sami.